آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-11-06

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه.به صورت درصدی.لطفا نمونه کار ارسال شود

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه.به صورت درصدی.لطفا نمونه کار ارسال شود

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی