آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-11-06

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی. به صورت اجاره صندلی جهت همه خدمات

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی. به صورت اجاره صندلی جهت همه خدمات

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی