آگهی استخدام گرافیست خانم جهت گروه بازی سازی

استخدام گرافیست خانم جهت گروه بازی سازی

1397-11-06

استخدام گرافیست خانم جهت گروه بازی سازی.مسلط به after effects - illustrator - photoshop - ui ux - indesign....

استخدام گرافیست خانم جهت گروه بازی سازی.مسلط به after effects - illustrator - photoshop - ui ux - indesign....

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی