آگهی استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

1397-07-28

استخدام کمک آشپز با تجربه غذای ایرانی جهت کار در رستوران

استخدام کمک آشپز با تجربه غذای ایرانی جهت کار در رستوران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی