آگهی استخدام تکنسین کامپیوتر در موسسه مجاز

استخدام تکنسین کامپیوتر در موسسه مجاز

1397-11-06

استخدام تکنسین کامپیوتر در موسسه مجاز.آشنا به تعمیرات کامپیوتر و شبکه.تمام وقت

استخدام تکنسین کامپیوتر در موسسه مجاز.آشنا به تعمیرات کامپیوتر و شبکه.تمام وقت

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی