آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-11-06

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای علی بابا با درآمد خوب و محیطی منظم

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای علی بابا با درآمد خوب و محیطی منظم

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی