آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پخش آرایشی بهداشتی

استخدام منشی خانم در شرکت پخش آرایشی بهداشتی

1397-11-06

استخدام منشی خانم در شرکت پخش آرایشی بهداشتی با حقوق ثابت 2.700 م جهت انجام امور دفتری

استخدام منشی خانم در شرکت پخش آرایشی بهداشتی با حقوق ثابت 2.700 م جهت انجام امور دفتری

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی