آگهی استخدام منشی خانم شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم شرکت بازرگانی

1397-11-06

استخدام منشی خانم شرکت بازرگانی با حقوق 1.300 م و پورسانت درمحیطی اداری

استخدام منشی خانم شرکت بازرگانی با حقوق 1.300 م و پورسانت درمحیطی اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی