آگهی استخدام آشپز در بوفه دانشگاه

استخدام آشپز در بوفه دانشگاه

1397-07-27

استخدام آشپز جهت آشپزی در بوفه دانشگاه جهت بدون جای خواب

استخدام آشپز جهت آشپزی در بوفه دانشگاه جهت بدون جای خواب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی