آگهی استخدام نظافتچی خانم و آقا در شرکت نظافتی باسابقه

استخدام نظافتچی خانم و آقا در شرکت نظافتی باسابقه

1397-11-06

استخدام نظافتچی خانم و آقا در شرکت نظافتی باسابقه با درآمد عالی و امکان اسکان

استخدام نظافتچی خانم و آقا در شرکت نظافتی باسابقه با درآمد عالی و امکان اسکان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی