آگهی استخدام خانم خوش اخلاق و دلسوز برای پرستاری شبانه روزی سالمند پوشکی

استخدام خانم خوش اخلاق و دلسوز برای پرستاری شبانه روزی سالمند پوشکی

1397-11-06

استخدام خانم خوش اخلاق و دلسوز برای پرستاری شبانه روزی سالمند پوشکی

استخدام خانم خوش اخلاق و دلسوز برای پرستاری شبانه روزی سالمند پوشکی

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی