آگهی استخدام کارگر آقا متعهد و مرتب برای امور نظافتی

استخدام کارگر آقا متعهد و مرتب برای امور نظافتی

1397-11-05

استخدام کارگر آقا متعهد و مرتب برای امور نظافتی

استخدام کارگر آقا متعهد و مرتب برای امور نظافتی

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی