آگهی استخدام خدمه خانم منظم برای امورمنزل و آشپزی

استخدام خدمه خانم منظم برای امورمنزل و آشپزی

1397-11-05

استخدام خدمه خانم منظم برای امورمنزل و آشپزی

استخدام خدمه خانم منظم برای امورمنزل و آشپزی

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی