آگهی استخدام راننده کامیون جهت کار در شرکت کاله

استخدام راننده کامیون جهت کار در شرکت کاله

1397-11-04

استخدام تعدادی راننده جهت کار در شرکت کاله برای رانندگی با ایسوزو با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده جهت کار در شرکت کاله برای رانندگی با ایسوزو با درآمد بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی