آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-11-04

استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق مکفی محدوده کوی دانشگاه

استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق مکفی محدوده کوی دانشگاه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی