آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-11-04

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1/700 م در محدوده حکیمیه

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1/700 م در محدوده حکیمیه

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی