آگهی استخدام منشی خانم در دفتر املاک

استخدام منشی خانم در دفتر املاک

1397-11-04

استخدام منشی خانم در دفتر املاک با ساعت کار ۱۴ الی ۲۰/۳۰ و حقوق 1/100 م

استخدام منشی خانم در دفتر املاک با ساعت کار ۱۴ الی ۲۰/۳۰ و حقوق 1/100 م

تهران کامرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی