آگهی استخدام کارمند خانم در شرکتی مجاز

استخدام کارمند خانم در شرکتی مجاز

1397-11-10

استخدام کارمند خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق عالی به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق عالی به همراه بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی