آگهی استخدام نیرو خانم جهت کار در دفتر تشریفات

استخدام نیرو خانم جهت کار در دفتر تشریفات

1397-07-28

استخدام دفتر تشریفات به همکار خانم ترجیحا دانشجو و ترجیحا در منطقه معلم نیازمند است در صورت تمایل جهت مصاحبه و اطلاع بیشتر از شرایط همکاری به آدرس بلوار معلم بین معلم ۴۹و۵۱پلاک ۸۰۳ طبقه دوم مراجعه فرمایید

استخدام دفتر تشریفات به همکار خانم ترجیحا دانشجو و ترجیحا در منطقه معلم نیازمند است در صورت تمایل جهت مصاحبه و اطلاع بیشتر از شرایط همکاری به آدرس بلوار معلم بین معلم ۴۹و۵۱پلاک ۸۰۳ طبقه دوم مراجعه فرمایید

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی