آگهی استخدام مهندس برق در موسسه صنعتی

استخدام مهندس برق در موسسه صنعتی

1397-11-04

استخدام مهندس برق در موسسه صنعتی در زمینه تاسیسات برقی با شرایط و حقوق مناسب و تجربه کار 4 تا 7 سال

استخدام مهندس برق در موسسه صنعتی در زمینه تاسیسات برقی با شرایط و حقوق مناسب و تجربه کار 4 تا 7 سال

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی