آگهی استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی و مهندسی

استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی و مهندسی

1397-11-04

استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی و مهندسی با حقوق مناسب در کارگاه تولیدی شیرآلات

استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی و مهندسی با حقوق مناسب در کارگاه تولیدی شیرآلات

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی