آگهی استخدام منشی دفتر وکالت

استخدام منشی دفتر وکالت

1397-07-28

استخدام منشی دفتر وکالت با تحصیلات مرتبط با حقوق ساعات کاری دفتر روز های زوج ۹صبح الی ۸ شب روزهای یکشنبه و سه شنبه ۴ بعداز ظهر تا ۸ شب

استخدام منشی دفتر وکالت با تحصیلات مرتبط با حقوق ساعات کاری دفتر روز های زوج ۹صبح الی ۸ شب روزهای یکشنبه و سه شنبه ۴ بعداز ظهر تا ۸ شب

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی