آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1397-11-04

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز.(خانم) حضوری نیمه وقت.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز.(خانم) حضوری نیمه وقت.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران اوقاف

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی