آگهی استخدام راننده با پیکان وانت و نیسان

استخدام راننده با پیکان وانت و نیسان

1397-11-03

استخدام تعدادی راننده با پیکان وانت و نیسان جهت همکاری در اتوبار رسالت با درآمد خوب و محیطی صمیمی

استخدام تعدادی راننده با پیکان وانت و نیسان جهت همکاری در اتوبار رسالت با درآمد خوب و محیطی صمیمی

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی