آگهی استخدام 10 نفر منشی خانم در تهران

استخدام 10 نفر منشی خانم در تهران

1397-07-09

استخدام 10 نفر منشی خانم در تهران جوابگویی تلفن با حقوق 1.2 در ماه

استخدام 10 نفر منشی خانم در تهران جوابگویی تلفن با حقوق 1.2 در ماه

تهران دریان نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی