آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-11-03

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی. ترجیحا با مشتری. به صورت اجاره

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی. ترجیحا با مشتری. به صورت اجاره

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی