آگهی استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

1397-11-03

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی. به صورت اجاره میز

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی. به صورت اجاره میز

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی