آگهی استخدام فتوشاپ کار خانم در چاپخانه

استخدام فتوشاپ کار خانم در چاپخانه

1397-11-03

استخدام فتوشاپ کار خانم در چاپخانه.مسلط به امور کامپیوتر و چاپ.از طریق پیامک در ارتباط باشید

استخدام فتوشاپ کار خانم در چاپخانه.مسلط به امور کامپیوتر و چاپ.از طریق پیامک در ارتباط باشید

بهبهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی