آگهی استخدام کارشناس متخصص دوربین مداربسته

استخدام کارشناس متخصص دوربین مداربسته

1397-11-03

استخدام کارشناس متخصص دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی.

استخدام کارشناس متخصص دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی.

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی