آگهی استخدام پرستار خانم برای همدمی و رسیدگی به خانم سالمند

استخدام پرستار خانم برای همدمی و رسیدگی به خانم سالمند

1397-11-03

استخدام پرستار خانم برای همدمی و رسیدگی به خانم سالمند با اسکان و خوراک رایگان بدون حقوق

استخدام پرستار خانم برای همدمی و رسیدگی به خانم سالمند با اسکان و خوراک رایگان بدون حقوق

اصفهان سروش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی