آگهی استخدام خدمه خانم باتجربه کاری برای امور نظافت یک هتل

استخدام خدمه خانم باتجربه کاری برای امور نظافت یک هتل

1397-11-03

استخدام خدمه خانم باتجربه کاری برای امور نظافت یک هتل بصورت تمام وقت

استخدام خدمه خانم باتجربه کاری برای امور نظافت یک هتل بصورت تمام وقت

اصفهان شیخ بهایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی