آگهی استخدام کارواشکار ماهر در کارواش اتوماتیک

استخدام کارواشکار ماهر در کارواش اتوماتیک

1397-11-03

استخدام کارواشکار ماهر در کارواش اتوماتیک با حقوق بالا و مکان خواب

استخدام کارواشکار ماهر در کارواش اتوماتیک با حقوق بالا و مکان خواب

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی