آگهی استخدام خدمتکار خانم مجرد و خوش رو برای انجام کارهای منزل

استخدام خدمتکار خانم مجرد و خوش رو برای انجام کارهای منزل

1397-11-03

استخدام خدمتکار خانم مجرد و خوش رو برای انجام کارهای منزل پاره وقت

استخدام خدمتکار خانم مجرد و خوش رو برای انجام کارهای منزل پاره وقت

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی