آگهی استخدام خدمه خانم مجرد و موجه برای امور خانه داری بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم مجرد و موجه برای امور خانه داری بصورت پاره وقت

1397-11-03

استخدام خدمه خانم مجرد و موجه برای امور خانه داری بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم مجرد و موجه برای امور خانه داری بصورت پاره وقت

مشهد ابوطالب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی