آگهی استخدام مهندس صنایع در شرکت فنی و مهندسی

استخدام مهندس صنایع در شرکت فنی و مهندسی

1397-11-03

استخدام مهندس صنایع مسلط به زبان انگلیسی و بازاریابی صنعتی در شرکت فنی و مهندسی با حقوق و مزایای مناسب

استخدام مهندس صنایع مسلط به زبان انگلیسی و بازاریابی صنعتی در شرکت فنی و مهندسی با حقوق و مزایای مناسب

تهران کوی هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی