آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس پویان

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس پویان

1397-11-03

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا و دوگانه سوز جهت همکاری در آژانس پویان با زنگ خور بالا و محیطی صمیمی

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا و دوگانه سوز جهت همکاری در آژانس پویان با زنگ خور بالا و محیطی صمیمی

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی