آگهی استخدام خدمه خانم مسلط به آشپزی برای تهیه یک وعده غذا در روز

استخدام خدمه خانم مسلط به آشپزی برای تهیه یک وعده غذا در روز

1397-11-03

استخدام خدمه خانم مسلط به آشپزی برای تهیه یک وعده غذا در روز

استخدام خدمه خانم مسلط به آشپزی برای تهیه یک وعده غذا در روز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی