آگهی استخدام تعدادی نگهبان آراسته و جوان برای ساختمان دولتی

استخدام تعدادی نگهبان آراسته و جوان برای ساختمان دولتی

1397-11-03

استخدام تعدادی نگهبان آراسته و جوان برای ساختمان دولتی با بیمه بصورت شیفتی

استخدام تعدادی نگهبان آراسته و جوان برای ساختمان دولتی با بیمه بصورت شیفتی

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی