آگهی استخدام چند کارگر نظافتی خانم در شرکت معتبر با حقوق مناسب

استخدام چند کارگر نظافتی خانم در شرکت معتبر با حقوق مناسب

1397-11-03

استخدام چند کارگر نظافتی خانم در شرکت معتبر با حقوق مناسب

استخدام چند کارگر نظافتی خانم در شرکت معتبر با حقوق مناسب

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی