آگهی استخدام پرستار خانم برای مراقبت و نگهداری سالمند خانم

استخدام پرستار خانم برای مراقبت و نگهداری سالمند خانم

1397-11-03

استخدام پرستار خانم برای مراقبت و نگهداری سالمند خانم بطور ۲۴ ساعته

استخدام پرستار خانم برای مراقبت و نگهداری سالمند خانم بطور ۲۴ ساعته

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی