آگهی استخدام منشی در دفتر املاک

استخدام منشی در دفتر املاک

1397-11-03

استخدام منشی در دفتر املاک به صورت تمام وقت و حقوق مکفی

استخدام منشی در دفتر املاک به صورت تمام وقت و حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی