آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1397-11-03

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر.مسلط به طراحی گرافیکی حرفه ای .لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر.مسلط به طراحی گرافیکی حرفه ای .لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی