آگهی استخدام راننده با کامیونت یخچالدار

استخدام راننده با کامیونت یخچالدار

1397-11-03

استخدام تعداد محدودی راننده با کامیونت یخچالدار جهت کار در شرکت حمل و نقل زاگرس با درمد بالا و مزایا

استخدام تعداد محدودی راننده با کامیونت یخچالدار جهت کار در شرکت حمل و نقل زاگرس با درمد بالا و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی