آگهی استخدام موتورسوار و وانت بار جهت همکاری در پیک بادپا

استخدام موتورسوار و وانت بار جهت همکاری در پیک بادپا

1397-11-03

استخدام تعدادی موتورسوار و وانت بار جهت همکاری در پیک بادپا با محیطی دوستانه و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار و وانت بار جهت همکاری در پیک بادپا با محیطی دوستانه و زنگ خور بالا

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی