آگهی استخدام خدمه خانم کدبانو برای امور روزانه منزل با دستمزد روزانه

استخدام خدمه خانم کدبانو برای امور روزانه منزل با دستمزد روزانه

1397-11-02

استخدام خدمه خانم کدبانو برای امور روزانه منزل با دستمزد روزانه

استخدام خدمه خانم کدبانو برای امور روزانه منزل با دستمزد روزانه

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی