آگهی استخدام خدمه مجرد خانم باتجربه و باسلیقه برای تمام امور منزل و آشپزی

استخدام خدمه مجرد خانم باتجربه و باسلیقه برای تمام امور منزل و آشپزی

1397-11-02

استخدام خدمه مجرد خانم باتجربه و باسلیقه برای تمام امور منزل و آشپزی تمام وقت

استخدام خدمه مجرد خانم باتجربه و باسلیقه برای تمام امور منزل و آشپزی تمام وقت

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی