آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-11-02

استخدام تعدادی نیروی منظم و متعهد جهت کار در پیک موتوری با درآمدی خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی نیروی منظم و متعهد جهت کار در پیک موتوری با درآمدی خوب و محیطی دوستانه

مشهد مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی