آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1397-11-02

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت بازرگانی کهکهان جنوب توزیع کننده فراورده های گوشتی با درآمد استثنایی

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت بازرگانی کهکهان جنوب توزیع کننده فراورده های گوشتی با درآمد استثنایی

شیراز میانرود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی