آگهی استخدام کارشناس آی تی خانم در موسسه معتبر

استخدام کارشناس آی تی خانم در موسسه معتبر

1397-11-02

استخدام کارشناس آی تی خانم در موسسه معتبر.مسلط به فضای مجازی و زبان انگلیسی. تمام وقت. تماس فقط ساعت 18 به بعد

استخدام کارشناس آی تی خانم در موسسه معتبر.مسلط به فضای مجازی و زبان انگلیسی. تمام وقت. تماس فقط ساعت 18 به بعد

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی