آگهی استخدام راننده با ماشین یخچالدار

استخدام راننده با ماشین یخچالدار

1397-11-02

استخدام راننده با ماشین یخچالدار 6 تن و 8 تن جهت بارگیری تخم مرغ از اراک به تهران و پخش با درآمد بالا

استخدام راننده با ماشین یخچالدار 6 تن و 8 تن جهت بارگیری تخم مرغ از اراک به تهران و پخش با درآمد بالا

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی